Diagnoza SI

Jak wygląda diagnoza SI?

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego składa się z:

· obserwacji swobodnej aktywności dziecka w sali SI

· wypełnienia kwestionariusza dotyczącego rozwoju sensomotorycznego dziecka oraz wywiadu z rodzicami

· niezbędnych prób klinicznych i testów

· podsumowania diagnozy oraz omówienia jej wyników – terapeuta określa cele terapii, a rodzice otrzymują pisemną ocenę procesów przetwarzania sensorycznego oraz tak zwaną dietę sensoryczną, czyli wskazówki i zalecenia do pracy w domu.

Ile trwa?

Do postawienia diagnozy potrzebne są 2-3 spotkania, w zależności od wieku dziecka.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.

Ile kosztuje?

Diagnoza dla dzieci poniżej 4 roku życia obejmuje 2 spotkania i kosztuje 300 zł.

Diagnoza dla dzieci powyżej 4 roku życia obejmuje 3 spotkania i kosztuje 390 zł.

Wydanie pisemnej oceny procesów przetwarzania sensorycznego to koszt 50 zł.

Jak przygotować się do diagnozy?

Najlepiej przeczytaj: “Pierwsza wizyta w fizjo-sens”. Należy zabrać dokumentację medyczną i psychologiczną dziecka (jeśli taką posiada) oraz ubrać dziecko w wygodne ciuchy.