Cennik

Integracja sensoryczna

 • Diagnoza SI dla dzieci powyżej 4 roku życia (3 h + opinia)
  Koszt: 390 zł
 • Diagnoza SI dla dzieci poniżej 4 roku życia (2h + opinia)
  Koszt: 300 zł
 • Terapia SI wg. Ayres (50 minut)
  Koszt: 100 zł
 • Terapia SI wg. Ayres + MNRI® Terapia Neurotakylna (60 minut)
  Koszt: 130 zł
 • Terapia SI wg. Ayres + Terapia ręki (60 minut)
  Koszt: 130 zł
 • Konsultacja - wizyta z dzieckiem (50 minut)
  Koszt: 120 zł
 • Wydanie pisemnej opinii
  Koszt: 50 zł

Fizjoterapia Niemowląt,
Dzieci i Młodzieży

 • Fizjoterapia - Pierwsza wizyta (diagnostyka + terapia + zalecenia do domu(60 minut)
  Koszt: 170 zł
 • Fizjoterapia dzieci w wieku 1 rok - 3 lata (45 minut)
  Koszt: 150 zł
 • Instruktaż pielęgnacji niemowląt(50 minut)
  Koszt: 150 zł
 • Fizjoterapia dzieci ze schorzeniami neurologicznymi ( mózgowe porażenia dziecięce i choroby genetyczne) (45 minut)
  Koszt: 150 zł
 • Fizjoterapia niemowląt (50 minut)
  Koszt: 150 zł
 • Fizjoterapia niemowląt (30 minut)
  Koszt: 80 zł
 • Fizjoterapia dzieci w wieku 3 - 17 lat (45 minut)
  Koszt: 150 zł
 • Terapia wad postawy (50 minut)
  Koszt: 150 zł
 • Konsultacja (50 minut)
  Koszt: 150 zł

MNRI®

Terapia Neurotaktylna
 • Koszt: 90 zł (45 minut)
 • Konsultacja - Koszt: 90 zł (45 minut)

Terapia

ręki
 • Terapia - Koszt: 90 zł (45 minut)
 • Konsultacja - Koszt 90 zł (45 min)

Symultaniczno - sekwencyjna

Nauka czytania®
 • Zajęcia indywidualne (60 minut)
  Koszt: 130 zł
 • Zajęcia grupowe (60 minut, min. 3 dzieci - max 4)
  Koszt: 80 zł
 • Konsultacja (60 minut)
  Koszt: 130 zł

Nauka języka migowego

 • Nauka języka migowego (50 minut,)
  Koszt: 60 zł