Fizjoterapia niemowląt, dzieci i Młodzieży 

W naszym Centrum zajmujemy się kompleksową fizjoterapią niemowląt, dzieci i młodzieży, w tym fizjoterapią:

– niemowląt ( asymetrie ułożeniowe, zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego, instruktaż odpowiedniej pielęgnacji niemowląt), 
– dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, 
– dzieci z zaburzeniami rozkładu i dystrybucji napięcia mięśniowego , 
– dzieci ze schorzeniami neurologicznymi,
– dzieci z chorobami genetycznymi,
– dzieci z problemami ortopedycznymi ( po złamaniach, zabiegach chirurgicznych),

PRZEBIEG TERAPII:

I wizyta – jest ona zawsze diagnostyczna. 

Jej czas trwania to od 45 – 60 minut (długość do ustalenia). 

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzana jest  dokładna diagnostyka funkcjonalna pacjenta korzystając z koncepcji osteopatycznej i badania fizjoterapeutycznego. Taki schemat działania pozwala dokładnie odnaleźć źródło problemu, z którym mierzy się pacjent, a nie wyłącznie leczyć niepokojące nas objawy. 

 

Składa się on z 3 zasadniczych elementów: 

1) Wywiad medyczny 

2) Obserwacja pacjenta 

3) Badanie manualne i postawienie diagnozy funkcjonalnej