Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®

Czym jest symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania?

Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania jest jednym z elementów terapeutycznych Metody Krakowskiej, opiera się na najnowszych badaniach neuropsychologicznych, a także na wieloletniej

praktyce terapeutycznej prof. Jagody Cieszyńskiej.

Jak wygląda symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania?

Głównym założeniem tej metody jest nauka czytania sylabami. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętania materiału staje się łatwiejszy.

W czasie nauki czytania dziecko wykorzystuje dwie półkule mózgowe (mechanizmy symultaniczne –prawa półkula oraz sekwencyjne- lewa półkula).

 System tej metody oparty jest na trzech etapach przez które należy przejść z dzieckiem tj.: powtarzanie, rozumienie ( różnicowanie), nazywanie sylab (czytanie).

 

W związku z zastosowaniem przejrzystego i zróżnicowanego materiału do pracy z dzieckiem metoda ta pozwala również na rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, koncentracji uwagi czy umiejętności logicznego myślenia.

 
Metoda ta stymuluje ogólny rozwój dziecka, rozwija funkcje językowe i komunikacyjne. Zapewnia ona holistyczne podejście do rozwoju dziecka -wyjaśnia Monika Gryga, pedagog specjalny, socjoterapeuta oraz terapeuta pedagogiczny.

Dla kogo jest symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną polecana jest dzieciom:

 

-w normie rozwojowej,

-z obniżonym poziomem sprawności intelektualnej,

-zespołem Aspergera,

-zespołem Downa,

-alalią,

-afazją dziecięcą,

-niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,

-porażeniem mózgowym.

 

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia trwają: 60 min

Jak długo trwa cała terapia?

Długość terapii uzależniona jest od indywidualnych umiejętności dziecka.

Jakie efekty przynosi symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania?

Metoda ta stymuluje ogólny rozwój dziecka, naukę poprawnego mówienia i czytania, umiejętności matematyczne, sprawność manualną (w tym grafomotorykę) oraz koncentrację uwagi. Oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze w tej metodzie mają na celu rozwijanie mocnych stron dziecka i wspieranie tych słabych.

Jak przygotować się do wizyty?

Na pierwszą wizytę warto, aby rodzic zabrał ze sobą dokumentację medyczną i psychologiczną dziecka (jeśli taką posiada).