Terapie

Fizjoterapia dzieci

W Fizjo-sens zajmujemy się rehabilitacją dzieci i młodzieży w wieku od narodzin do 17 roku życia. Fizjoterapia polega na przywróceniu sprawności, pozwalającej na aktywności odpowiednie dla wieku i rozwoju Waszych pociech.

Cała uwaga skupia się więc na tym, by stworzyć dziecku możliwości i warunki do normalnego, zdrowego rozwoju.

Terapia wad postawy

Naszymi zadaniami w terapii wad postawy jest:

 

· wyrobienie nawyku prawidłowej postawy Twojego dziecka, korekcje istniejących wad oraz zapobieganie ich pogłębianiu

· podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu Twojej pociechy poprzez: ćwiczenia wytrzymałościowe i oddechowe, a także gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych

· rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie tych rozciągniętych

· zwiększenie zakresu ruchu w stawach.

Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres

Terapia SI jest metodą prowadzoną w formie zabawy, poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się właściwego reagowania na odbierane bodźce. Atmosfera zabawy sprzyja zaangażowaniu dziecka w aktywności oraz osiąganiu większych i szybszych postępów.

 

Terapia SI to śmiech, dużo ruchu i nowych doświadczeń. Terapeuta stymuluje zmysły dziecka i usprawnia umiejętności takie jak motoryka duża, równowaga czy koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jego zadaniem jest zastosowanie odpowiednich technik, tak aby wyeliminować lub wyhamować niepożądane reakcje na bodźce.

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia, które mają na celu poprawić funkcję całej kończyny górnej, tak aby dziecko prawidłowo oraz precyzyjnie mogło poruszać ręką, dłonią oraz palcami.


Terapię rozpoczyna się od pracy nad wzmocnieniem całego ciała – motoryki dużej a w kolejnym etapie skupiamy się nad poprawą w obrębie motoryki małej (prawidłowy chwyt, prawidłowa praca nadgarstka i palców).


Na zajęciach sprawdzamy umiejętności grafomotoryczne dziecka a następnie dobieramy ćwiczenia i metody uwzględniające jego indywidualne potrzeby oraz możliwości. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej.

MNRI® Terapia neurotaltylna

 

MNRI® Terapia NeuroTaktylna to różne techniki stymulacji skóry, mięśni i stawów, które uwzględniają wszystkie powierzchnie ciała i całe łańcuchy kostno-mięśniowo-powięziowe. Co to tak właściwie oznacza? Terapia ta dostarcza kontrolowaną liczbę bodźców sensorycznych w szczególności dotykowych i proprioceptywnych, tak aby wytworzyć reakcje poprawiające funkcjonowanie sensomotoryczne dziecka.

 

Aktywizacja ta wpływa na prawidłowy rozwój i stymuluje do prawidłowej pracy układu kostno-mięśniowo-powięziowego, układu hormonalnego i innych.

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Głównym założeniem tej metody jest nauka czytania sylabami. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętania materiału staje się łatwiejszy.

W czasie nauki czytania dziecko wykorzystuje dwie półkule mózgowe (mechanizmy symultaniczne –prawa półkula oraz sekwencyjne- lewa półkula).


System tej metody oparty jest na trzech etapach przez które należy przejść z dzieckiem tj.: powtarzanie, rozumienie ( różnicowanie), nazywanie sylab

(czytanie).

 

W związku z zastosowaniem przejrzystego i zróżnicowanego materiału do pracy z dzieckiem metoda ta pozwala również na rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, koncentracji uwagi czy umiejętności logicznego myślenia. Metoda ta stymuluje ogólny rozwój dziecka, rozwija funkcje językowe i komunikacyjne.