Diagnozy

Diagnoza SI

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego składa się z:

 

· obserwacji swobodnej aktywności dziecka w sali SI

· wypełnienia kwestionariusza dotyczącego rozwoju sensomotorycznego dziecka oraz wywiadu z rodzicami

· niezbędnych prób klinicznych i testów

· podsumowania diagnozy oraz omówienia jej wyników – terapeuta określa cele terapii, a rodzice otrzymują pisemną ocenę procesów przetwarzania sensorycznego oraz tak zwaną dietę sensoryczną, czyli wskazówki i zalecenia do pracy w domu.

Diagnoza fizjoterapeutyczna

Diagnoza fizjoterapeutyczna ma na celu ocenę rozwoju ruchowego i umiejętności motorycznych dziecka, a także ocenę napięcia mięśniowego i badanie postawy. Składa się z wywiadu, analizy dokumentacji medycznej, obserwacji swobodnej i nakierowanej aktywności dziecka oraz wykonania testów funkcjonalnych.

 

Diagnoza ma na celu rozpoznanie rodzaju dysfunkcji i opracowanie terapii uwzględniającej indywidualne metody usprawniania dobrane do potrzeb każdego dziecka.

 

Badanie kończy się wydaniem pisemnej opinii, która zawiera wynik badania i opis obserwacji.